Hlavní strana >> Inženýrská geodézie
 
Hlavní strana >> Inženýrská geodézie 
 
 
 

Inženýrská geodézie

Činnost v oblasti inženýrské geodezie

 • Účelové mapování:
  • základní mapy velkých měřítek
  • ostatní polohopisné a výškopisné plány
 • Zaměření podélných a příčných profilů
 • Zaměření a výpočet kubatůr
 • Vytyčení staveniště
 • Vytyčení stavby:
  • prostorové
  • podrobné
 • Zaměření skutečného provedení stavby

 

 
Aleš Wojnar, Poštovní 128, 739 61 Třinec, tel.: +420 558 958 663, +420 608 435 289, e-mail: ales.wojnar@volny.cz