Hlavní strana >> Katastr nemovitostí
 
Hlavní strana >> Katastr nemovitostí 
 
 
 

Katastr nemovitostí

Činnost v oblasti katastru nemovitostí:

 • Geometrický plán pro:
  • rozdělení pozemku - (pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí je nutný souhlas příslušného stavebního úřadu s rozdělením pozemku)
  • vyznačení budovy - (novostavby, přístavby)
  • vyznačení věcného břemene
 • Realizace pozemkových úprav - (komplexní i jednoduché pozemkové úpravy)
 • Vytyčování vlastnických hranic pozemku - (včetně lesů)
 • Stabilizace lomových bodů vlastnické hranice - (ocelo-plastové mezníky)
 • Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

 

 
Aleš Wojnar, Poštovní 128, 739 61 Třinec, tel.: +420 558 958 663, +420 608 435 289, e-mail: ales.wojnar@volny.cz