Hlavní strana >> Orientační ceník
 
Hlavní strana >> Orientační ceník 
 
 
 

Orientační ceník

1. Vytyčení vlastnické hranice pozemku mj: 100m

 1.1 Vytyčení vlastnické hranice pozemku *) 4.500,- Kč
**) 5.500,- Kč

2. Geometrický plán mj: 100m

 2.1 Na zaměření pozemku *) 4.500,- Kč
**) 5.500,- Kč
 2.2 na zaměření staveb 4.500,- Kč
 2.3 na zaměření líniových staveb 3.500,- Kč
 2.4 na vyznačení věcného břemene 3.000,- Kč
   

3. Polohopis a výškopis

3.1 zaměření polohopisu (MJ/ha) *) 4.000,- Kč
**) 5.000,- Kč
3.2 zaměření výškopisu (MJ/ha) *) 3.000,- Kč
**) 9.000,- Kč
3.3 připojení na S-JTSK a Bpv (MJ/bod) 2.000,- Kč
3.4 místopis bodu (MJ/bod) 300,- Kč

4. Ostatní

4.1 hodinová sazba (MJ/hod) 500,- Kč
4.2 hodinová sazba - figurant (MJ/hod) 300,- Kč
4.3 stabilizace lomových bodů hranice (MJ/bod) 150,- Kč
4.4 ověření katastrálního úřadu (MJ/20 nových parcel) 100,- Kč

5. Inženýrská geodézie

5.1 podrobné vytyčení stavby (MJ/bod) 150,- Kč
5.2 minimální cena za výjezd na stavbu 1500,- Kč
5.3 zaměření skutečného provedení stavby (MJ/100m) 2.000,- Kč
5.4 zaměření skut. provedení stavby včetně polohopisu (MJ/100m) 3.000,- Kč
Stupně obtížnosti
*) terén přehledný, přístupný
**) terén nepřehledný se stíženým přístupem nebo les


Poznámka:

Při rozsahu prací nad  2 MJ se cena dohodne individuálně.
Stupně obtížnosti budou určeny po provedení terénních prací pro každou lokalitu.
Ceny prací které nejsou v tomto ceníku uvedené se dohodnou individuálně.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. DPH činí 21%.

 

 
Aleš Wojnar, Poštovní 128, 739 61 Třinec, tel.: +420 558 958 663, +420 608 435 289, e-mail: ales.wojnar@volny.cz